تجارت
پیش‌ بینی عجیب یک فعال خودرو درباره سرنوشت مصوبه واردات خودرو در مجلس ۰۸ مهر ۱۴۰۰

پیش‌ بینی عجیب یک فعال خودرو درباره سرنوشت مصوبه واردات خودرو در مجلس

یک فعال صنعت خودرو گفت: من معتقدم قانون مجلس در مورد واردات خودرو در نهایت مصوب می‌شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ان را اجرایی نخواهد کرد.