تذکر
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه ۰۷ دی ۱۴۰۰

پذیرش درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛ درخواست جدید اعاده دادرسی یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است و پرونده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور در تراز مردم با غیرت نیست ۲۸ مهر ۱۳۹۹

رییس جمهور در تراز مردم با غیرت نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت گفت: رئیس جمهور در تراز مردم باغیرت نیست.