ترانزیت دریایی
رئیس جمهور از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین بازدید کرد ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

رئیس جمهور از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین بازدید کرد

رئیس جمهور در بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر کاسپین از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه این بندر قرار گرفت.