ترک فعل
تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی ۱۱ دی ۱۴۰۰

تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: در طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی، برای ترک فعل مدیران نیز مجازات تعیین شده است.

محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی نوید روزهای خوبی را در مبارزه با فساد می دهد ۲۶ مهر ۱۴۰۰

محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی نوید روزهای خوبی را در مبارزه با فساد می دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی موضوع محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی و معاون وی به دلیل تخلفات مالی و اداری را مثبت ارزیابی کرد.