تسهیلات،
پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به سازندگان مسکن در محلات ناکارامد شهری مورد هدف باز آفرینی ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان اعلام کرد؛

پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به سازندگان مسکن در محلات ناکارامد شهری مورد هدف باز آفرینی

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: متقاضیان تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری می توانند برای دریافت اقدام کنند.