تسهیلات‌گیرندگان
اسامی وام‌گیرندگان کلان افشا می‌شود ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

اسامی وام‌گیرندگان کلان افشا می‌شود

نماینده مردم تهران در مجلس از اجبار بانک‌ها به ارائه مشخصات کامل وام گیرندگان کلان به بانک مرکزی خبر داد.