تسهیلات فرزندآوری
رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات مربوط به فرزندآوری ۱۵ آذر ۱۴۰۱

رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات مربوط به فرزندآوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات مربوط به فرزندآوری را رفع کردند.