تصدی گری
برای تحقق شعار سال دولت باید از تصدی‌گری در تولید دست بکشد ۰۵ فروردین ۱۴۰۱

برای تحقق شعار سال دولت باید از تصدی‌گری در تولید دست بکشد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات در حوزه تولید، تصدی‌گری دولت در این حوزه است گفت: دولت باید از این کار دست بکشد و به انجام امور حمایتی و وظایف حاکمیتی خود در اقتصاد بپردازد.