تغییرات در ورزش
پشت پرده تغییرات مدیران کل ورزش استان‌ها چیست؟ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

پشت پرده تغییرات مدیران کل ورزش استان‌ها چیست؟

تغییرات در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها همچنان ادامه دارد.