تقسیمات کشوری
موافقت کمیسیون امورداخلی کشور با تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان ۲۷ مهر ۱۴۰۰
نماینده مردم شیراز و زرقان خبرداد:

موافقت کمیسیون امورداخلی کشور با تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس از موافقت اعضای کمیسیون متبوعش برای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان خبر داد و گفت: پیشنهاد ایجاد استان‌های جدید نیز به کارگروه تقسیمات کشوری ارجاع شد.

تقسیمات کشوری چه زمانی در مجلس دنبال می شود؟ ۲۰ مهر ۱۳۹۹

تقسیمات کشوری چه زمانی در مجلس دنبال می شود؟

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اولویت های این کمیسیون از زمان بررسی تقسیمات کشوری در قوه مقننه خبر داد.