تلگرام
پلتفرم‌های داخلی پاسخگو نیستند ۰۱ آبان ۱۴۰۱
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

پلتفرم‌های داخلی پاسخگو نیستند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت باید اول زیرساخت‌های پلتفرم‌های داخلی را برای انتقال کسب و کارهای اینترنتی فراهم می‌کرد زیرا این پلتفرم‌ها اکنون پاسخگو نیستند.