تناسب
حجم اعتبارات دولت و منابع مورد نیاز توسعه، با هم تناسب ندارد ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

حجم اعتبارات دولت و منابع مورد نیاز توسعه، با هم تناسب ندارد

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بیان اینکه حجم اعتبارات دولت و منابعی که برای توسعه نیاز است، با هم تناسب ندارد، بر ضرورت فراهم کردن امکان حضور بخش خصوصی برای توسعه تأکید کرد.