توربین
وقتی دانش‌بنیان‌ها انحصار شرکت‌های بزرگ نفتی را شکستند ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

وقتی دانش‌بنیان‌ها انحصار شرکت‌های بزرگ نفتی را شکستند

صنعت نفت ایران که در جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه کشورمان در خط مقدم قرار داشته و دارد، امروز به خودکفایی در بومی‌سازی 85 درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی رسیده است.