توسعه محرومیت
سفر قالیباف به خوزستان نشان از عزم ملی برای حل مشکلات است ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

سفر قالیباف به خوزستان نشان از عزم ملی برای حل مشکلات است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که سفر آقای ‎قالیباف در ادامه بازدید ۱۲نماینده و جلسات متعدد ما در مجلس، نشان از عزم ملی برای حل مشکلات خوزستان است.