توسعه کردستان،
توسعه کردستان محور جلسه مجمع نمایندگان با استاندار بود ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
دکتر فرشادان نماینده سنندج،دیواندره و کامیاران:

توسعه کردستان محور جلسه مجمع نمایندگان با استاندار بود

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس گفت: نمایندگان استان کردستان با آقای زارعی‌کوشا استاندار کردستان در محل دفتر نمایندگان دیدار و گفتگو کردند که محور این نشست توسعه استان بود.