توليد كنندگان
جدیدترین دستاوردهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

جدیدترین دستاوردهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران

فرآیند تولید تیرآهن شركت گروه ملی صنعتي فولاد ايران، مطلوب‌ترین نوع فرآیند نورد نسبت به ساير توليد كنندگان داخلي است.