تولیدکننده آلاینده
بدون سوخت مازوت هم اصفهان در شرایط بحرانی آلاینده‌ها قرار دارد ۳۰ دی ۱۴۰۰
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بدون سوخت مازوت هم اصفهان در شرایط بحرانی آلاینده‌ها قرار دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در اصفهان اگر مازوت هم نمی‌سوزاندیم با اوضاع خیلی خوبی مواجه نبودیم چون بدون آن نیز اصفهان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و باید برای این موضوع برنامه‌ای درنظر بگیریم.