تکنولوژی
واردات خودرو اهرمی برای تشویق خودروسازان به کاهش هزینه‌های تولید و ارتقا کیفیت ۳۰ آذر ۱۴۰۰
نوری قزلجه نائب رئیس کمیسیون:

واردات خودرو اهرمی برای تشویق خودروسازان به کاهش هزینه‌های تولید و ارتقا کیفیت

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بهترین راهکار برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو را آزاد شدن واردات و کاهش نرخ تعرفه واردات دانست.

وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ساز و کار نفت در برابر مسکن! ۲۸ آذر ۱۴۰۰

وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ساز و کار نفت در برابر مسکن!

موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط سازندگان طرح نهضت ملی مسکن کم‌کم دارد جدی می‌شود و در این خصوص وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد ساز و کاری توسط مجلس و وزارت نفت است.

قوانین حمایتی مجلس از سالمندان در اجرا به شیر بی یال و دم تبدیل می شود ۰۹ مهر ۱۴۰۰

قوانین حمایتی مجلس از سالمندان در اجرا به شیر بی یال و دم تبدیل می شود

سخنگوی فراکسیون سلامت سالمندان مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به دنبال مسیری برای حمایت از سالمندانی است که تحت حمایت مادی سازمان و نهاد خاصی نیستند بی شک این موضوع در فراکسیون مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.