تیم اقتصادی دولت
تیم اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تیم اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های همراه با آزمون و خطای تیم اقتصادی دولت گفت: قوه مجریه باید پاسخگوی کاهش قدرت خرید و تضعیف وضعیت معیشتی مردم باشد.