ثبت الکترونیکی
قانون مجلس برای هوشمندسازی نظارت بر بانک‌ها ۰۲ آذر ۱۴۰۱

قانون مجلس برای هوشمندسازی نظارت بر بانک‌ها

عضو کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت در نتیجه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات جدی‌تر می‌شود، گفت: مسئولان بانک مرکزی با تخلف بانک‌ها در اجرای این قانون برخورد کند.