جاسوس
جزئیات یک پرونده اطلاعاتی؛ «آقای الف» چطور جاسوس شد؟ ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

جزئیات یک پرونده اطلاعاتی؛ «آقای الف» چطور جاسوس شد؟

فرد مذکور مبلغ ۵۰۰۰ دلار به آقای الف پرداخت و از او تقاضا کرد که در هر زمینه‌ای اطلاعاتی را که جنبه محرمانه دارد برای وی تهیه کند، اما او موفق به انجام این کار نشد و توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.