جشن رمضان،
رونق کردستان از مسیر گردشگری امکان پذیر است ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار کردستان؛

رونق کردستان از مسیر گردشگری امکان پذیر است

استاندار کردستان گفت؛ از روز حضور خود در کردستان بارها تاکید کرده‌ام که توسعه این استان از مسیر گردشگری رقم خواهد خورد و ما باید به این مهم توجه خاص و ویژه داشته باشیم.