جلیل رحیمی جهان آبادی
نگاه امنیتی به مرزها مشکل آفرین شده است ۰۴ آذر ۱۴۰۰

نگاه امنیتی به مرزها مشکل آفرین شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر تخصیص اعتبارات ویژه برای استان‌های مرزی، گفت: نگاه امنیتی به مرزها و حداقل سرمایه‌گذاری مناسب در استان‌های مرزی به جای تبدیل مرزها به یک فرصت، مشکلاتی برای مرزنشینان رقم زده است.