جمالی‌نژاد
شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد

حسین حمیدپور در وزارت کشور معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.