جمع‌آوری فاضلاب دزفول
بازدید نماینده رییس جمهور از تصفیه‌خانه فاضلاب دزفول ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

بازدید نماینده رییس جمهور از تصفیه‌خانه فاضلاب دزفول

نماینده دفتر رییس جمهور جهت پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خوزستان، از تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب دزفول بازدید کرد.