جهانگیر رحیمی
نحوه محاسبه مالیات دارندگان پوز به چه صورت است؟ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نحوه محاسبه مالیات دارندگان پوز به چه صورت است؟

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات دستگاه کارتخوان از درآمد دریافت می‌شود که میزان فروش و درآمد هم برای سال مالی مشخص است.