حبیب الله رمضانی
مهمترین بستر توسعه کمی و کیفی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت است ۰۵ مهر ۱۴۰۱

مهمترین بستر توسعه کمی و کیفی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت است

وزیر آموزش و پرورش: مهمترین بستر تحقق شعار سال و توسعه کمی و کیفی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت است.