حبیب یابور کعبی
رهبران اصلی گروه تروریستی الاهوازیه به زندان و اخراج از دانمارک محکوم شدند ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

رهبران اصلی گروه تروریستی الاهوازیه به زندان و اخراج از دانمارک محکوم شدند

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، حبیب یابور کعبی به ۸ سال زندان و اخراج از دانمارک، برادر وی تمیم فاروق بک به ۷ سال زندان و اخراج از دانمارک و یعقوب محمد داماد او به ۶ سال زندان محکوم شدند.