حسن بابای،
مدیرانی که در صدور سند سنگ اندازی می‌کنند با افراد سودجو هم دست هستند ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
حسن بابای معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در سنندج گفت؛

مدیرانی که در صدور سند سنگ اندازی می‌کنند با افراد سودجو هم دست هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه سند مناطق آزاد کشور صادر می‌شود گفت: مدیرانی که در بحث صدور سند سنگ‌اندازی می‌کنند با افراد سودجو هم دست هستند.