حسن مددی
ردپای چند مامور دولت، در بزرگترین پرونده فرار مالیاتی استان البرز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
دادستان البرز:

ردپای چند مامور دولت، در بزرگترین پرونده فرار مالیاتی استان البرز

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز گفت: در حال حاضر یک پرونده بسیار بزرگ فرار مالیاتی در دست پیگیری داریم که مراحل نهایی تحقیق را پشت سر می‌گذارد.