حسین برون
تسریع در روند احداث پیست بین‌المللی سوارکاری خوزستان 29 آبان 1400
رییس هیات در دیدار با وزیر ورزش خواستار شد:

تسریع در روند احداث پیست بین‌المللی سوارکاری خوزستان

رییس هیات استان در دیدار با وزیر ورزش خواستار تسریع در روند ساخت پیست بین‌المللی سوارکاری در خوزستان شد.