حسین حمیدپور
۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد ۱۵ دی ۱۴۰۰

۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد

شهردار آبادان از تهیه ۴۵۰ مخزن زباله طی ۲ مرحله خبر داد و گفـت: ۱۴۰ مخزن در منطقه یک شهری، ۱۲۰ مخزن در ناحیه ویژه آبادان، ۹۰ مخزن در منطقه ۲ و ۹۰ مخزن نیز در منطقه سه شهری آبادان نصب شد.

شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد

حسین حمیدپور در وزارت کشور معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.