حسین رجایی
ضعف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه نظارت بر اخذ مالیات بر خانه های خالی ۱۲ آذر ۱۴۰۱

ضعف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه نظارت بر اخذ مالیات بر خانه های خالی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اخذ مالیات از خانه های خالی است که متاسفانه در این زمینه به خوبی ورود نکرده است و ضعف دارد.