حسین شیوا
جزئیات ساخت داخل اولین نفتکش دوگانه‌سوز ۱۱۳ هزارتنی ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

جزئیات ساخت داخل اولین نفتکش دوگانه‌سوز ۱۱۳ هزارتنی

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از سفارش ساخت یک فروند کشتی نفتکش افرامکس به شرکت‌های داخلی در راستای برنامه های جدید این شرکت در حمایت از توان داخل خبر داد.