حقوق سربازان
وزیر دفاع درباره حقوق سربازان وظیفه به مجلس پاسخ می دهد ۲۳ مهر ۱۳۹۹

وزیر دفاع درباره حقوق سربازان وظیفه به مجلس پاسخ می دهد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عدم اجرای دقیق قانون در خصوص حقوق سربازان وظیفه را در قالب سوال از وزیر دفاع پیگیری می کنم.