حقوق کارگران
میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ هفتۀ آینده اعلام خواهد شد ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ هفتۀ آینده اعلام خواهد شد

نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار، گفت: درنهایت شنبه هفتهٔ آینده ۲۱ اسفندماه سال جاری که برای تشکیل آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده است فکر می‌کنم این شورا میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را تعیین و اعلام خواهد کرد.