حمله
هشدار نظامی روسیه به ایلان ماسک: ماهواره های استارلینک را با موشک می‌زنیم! ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

هشدار نظامی روسیه به ایلان ماسک: ماهواره های استارلینک را با موشک می‌زنیم!

یکی از مقامات امنیتی روسیه، ایلان ماسک و شبکه ماهواره استارلینک را به حمله مستقیم تهدید کرد. آزمایش‌های ضد ماهواره روسیه در سال گذشته نیز حاکی از توانایی نظامی روس‌ها برای انجام این کار است!