حمل و نقل جاده‌ای
تسریع پروژه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آبادان ۲۲ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم آبادان در مجلس:

تسریع پروژه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آبادان

نماینده مردم آبادان در مجلس از تسریع در پروژه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آبادان خبر داد.