حوزه ارتباطات
افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار آشکار است، گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت کاهش یافته است، افزایش قیمت بسته های اینترنت قابل قبول نیست و در این راستا هم نمایندگان تذکراتی داده اند.