حوزه بهداشت و درمان
احداث چندین خانه بهداشت در روستاهای شادگان ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

احداث چندین خانه بهداشت در روستاهای شادگان

نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: با پیگیری های انجام شده چندین خانه بهداشت در روستاهای شادگان احداث گردید و در حال ارائه خدمات به مردم هستند.