حیوانات
مجلس هیچ مصوبه ای درباره حیوانات خانگی ندارد 30 آبان 1400
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به شایعات اخیر:

مجلس هیچ مصوبه ای درباره حیوانات خانگی ندارد

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن رد شایعات و فضاسازی های اخیر علیه مجلس مبنی بر بررسی طرحی برای حمایت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک گفت: آنچه در فضای مجازی از آن به عنوان طرح مجلس یاد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نماینده با امضای چند نفر دیگر از همکاران است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز بررسی نشده است و لذا مجلس در این زمینه مصوبه ای ندارد.