خداداد غریب پور
یک خوزستانی مشاور گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران شد 09 آبان 1400

یک خوزستانی مشاور گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران شد

بابک طهماسبی، روزنامه نگار خوزستانی به عنوان مشاور رسانه ای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ایران منصوب شد.