خزانه داری کل کشور
مصوبه مجلس برای احداث و تجهیز کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

مصوبه مجلس برای احداث و تجهیز کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها

با نظر مجلس، شهرداری‌های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظف شدند بابت صدور هر پروانه ساختمانی 2 درصد از متقاضیان وصول و به خزانه‌داری کل واریز کنند تا برای احداث و تجهیز کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها هزینه شود.