خلیل حیدری،
صادرات ۸۰۳ میلیون دلار کالا در گمرکات کردستان ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
ناظر گمرکات کردستان اعلام کرد:

صادرات ۸۰۳ میلیون دلار کالا در گمرکات کردستان

ناظر جدید گمرکات کردستان در دیدار با نماینده محترم مقام معظم رهبری در کردستان گفت: در حوضه نیروی انسانی، گمرک کردستان دارای ۱۸۰پرسنل در سطح استان هست ، که از این میزان ۲۵ نفر بانو و مابقی آقایان هستند،این میزان نیرو در مقایسه با چارت اداری ۵۵ نفر کمبود نیرو داریم. دولت نیز مجوزی طی 12سال گذشته جهت جذب نیرو صادر نکرده است .