خنثی سازی
وزارت خزانه داری آمریکا درصدد محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران است ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

وزارت خزانه داری آمریکا درصدد محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعتقاد دارد تحریم های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در حوزه پتروشیمی برای محدود کردن فعالیت های اقتصادی ایران است.

خنثی سازی تحریم ها با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت انجام شود ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

خنثی سازی تحریم ها با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت انجام شود

نماینده مجلس تاکید کرد: از دولت می خواهم با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت جهت خنثی سازی و رفع تحریم های ظالمانه سعی و تلاش را سرلوحه کار خود قرار دهند.