خوابگاه های متأهلین
تخصیص بودجه برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان با اولویت متاهلین ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

تخصیص بودجه برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان با اولویت متاهلین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) منابعی به منطور ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویی با اولویت متاهلین در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.