خودروسازان،
بررسی تقاضاهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
در کمیسیون صنایع و معادن صورت میگیرد؛

بررسی تقاضاهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی

تقاضاهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی( ایمیدرو) و تمامی شرکت‌های وابسته هفته آینده درکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.