خودروهای خارجی
سامان دادن به بازار خودرو مستلزم ایجاد فضای رقابت است ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سامان دادن به بازار خودرو مستلزم ایجاد فضای رقابت است

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از وضعیت بازار خودرو در کشور، گفت: ما در این حوزه هر چقدر با احتکار مبارزه کنیم فایده‌ای ندارد، مگر اینکه فضای رقابت در خودروسازی ایجاد شود.