خوردوهای لوکس
خودروهای وارداتی باید برای اقشار متوسط جامعه قابل استفاده باشد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

خودروهای وارداتی باید برای اقشار متوسط جامعه قابل استفاده باشد

رئیس هیأت تفحص از صنعت خودرو گفت: خودروهای وارداتی باید برای قشر متوسط قابل خرید و استفاده باشد نه اینکه ما با واردات خودروهای لوکس هم منابع ارزی کشور را هدر دهیم و هم اینکه این خودروها به درد عموم مردم نخورد.