خوزستان،
بی‌تفاوتی‌ و عدم پیگیری دریافت غرامت تهاجم عراق به ایران از طرف مسئولانی بود که استان هایشان از آسیب های واقعی جنگ به دور بودند ۲۶ دی ۱۴۰۰
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم

بی‌تفاوتی‌ و عدم پیگیری دریافت غرامت تهاجم عراق به ایران از طرف مسئولانی بود که استان هایشان از آسیب های واقعی جنگ به دور بودند

سیما پروانه گهر در سایت جمهوریت نوشت: با پرداخت کامل غرامت جنگی کویت از طرف عراق ، بار دیگر پرونده «پرداخت غرامت ایران» مورد توجه قرار گرفت، غرامتی که تا امروز دولت عراق نه رفتار و نه حتی حرفی در ارتباط با تصمیم برای پرداخت آن را بروز نداده است. پیش از این حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با جمهوریت گفته بود که این غرامت با توجه به مسائلی مختلفی از جمله نوع ارتباط خاص مسئولان فعلی دولت عراق با ایران و عدم پشتوانه بین المللی ایران، هرگز پرداخت نخواهد شد.

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد. ۱۳ دی ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانها

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد.

حسن رضایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها: هنوز سه استان فارس، کردستان و خوزستان نمایندگان خود را برای عضویت در این شورا معرفی نکرده اند اما طبق قانون با معرفی بیش از ۵۰ نماینده، وزیر کشور اختیار برگزاری انتخابات هیت رئیسه را دارد.